31-07-2015, 19:19 | Просмотров: 2 251; Школа / Соревнования
ПЕРЕЧЕНЬ КАТА ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ В КАРАТЭ (WKF)

Anan Jion Papuren
Anan Dai Jitte Passai
Annanko Jyuroku Pinan 1-5
Aoyagi Kanchin Rohai
Bassai Dai Kanku Dai Saifa (Saiha)
Bassai Sho Kanku Sho Sanchin
Chatanyara Kushanku Kanshu Sanseiru
Chinte Kosokun (Kushanku) Sanseru
Chinto Kosokun (Kushanku) Dai Seichin
Enpi Kosokun (Kushanku) Sho Seienchin
Fukygata 1-2 Kosokun Shiho Seipai
Gankaku Kururunfa Seirui
Garyu Kusanku Seisan (Seishan)
Gekisai (Geksai) 1-2 Matsumura Rohai Shinpa
Gojushiho Mattskaze Shinsei
Gojushiho Dai Matusumura Bassai Shisochin
Gojushiho Sho Meikyo Sochin
Hakucho Myojo Suparinpei
Hangetsu Naifanchin (Naihanshin)
1-3
Tekki 1-3
Haufa Nijushiho Tensho
Heian 1-5 Nipaipo Tmorai Bassai
Heiku Niseishi Useishi (Gojushiho)
Ishimine Bassai Ohan Unsu (Unshu)
Itosu Rohai 1-3 Pachu Wankan
Jiin Paiku Wanshu

контакты
  Юридический адрес:
  169600, Россия, Республика Коми, г. Печора, ул. Социалистическая, д. 64, кв. 53;
  телефон: 89041046289;
  телефон-факс: 8 82142 71766;
  автоответчик: 882142 70321
  e-mail: romanovckie@mail.ru
Если вы пользуетесь материалом данного сайта и делитесь информацией, то ссылка на сайт обязательна.